طیف سلول خورشیدی

اشعه های الکترومغناطیس دارای طیفی با مشخصات شکل بالا هستند و اما نوری که از خورشید منتشر میشود در کدام قسمت این رنج قرار دارد؟ شکل بالا نشاندهنده ی رنج اشعه های منتشر شده از خورشید است. قسمت قرمز در بیرون اتمسفر زمین و قسمت آبی درون اتمسفر میباشد که از تابش آن می کاهد اطلاعت بیشتر دربارهطیف سلول خورشیدی[…]

افراد منفعل و محیط زیست

مقاله ی زیر یک آزمایش برای ارزیابی دو برنامه ی حفاظت از منابع ترتیب داده است که یکی از آنها شامل یک پیام درخواست تجدیدنظر اخلاقی میباشد که از کارکنان دانشگاه درخواست شده که پرینت های خود را کاهش داده و در صورت امکان از پرینت دوطرفه استفاده کنند. و در حالت دوم آزمایش کنندگان، تنظیمات پیش فرض برروی پرینترهای اطلاعت بیشتر دربارهافراد منفعل و محیط زیست[…]

مدیریت پرتوهای خورشیدی (SRM)

مدیریت پرتوهای خورشیدی (SRM) ایده ای است که به عنوان آخرین راه حل در مقابل تغییرات مخرب آب و هوایی مطرح شده است. مدلی برای تصمیم گیری تحقیقات SRM، کاهش گازهای گلخانه ای و گسترش SRM ارائه شده است که عدم قطعیتهای 1. مقدار آسیبهای آب و هوایی آینده 2. اثربخشی و عوارض جانبی بالقوه SRM اطلاعت بیشتر دربارهمدیریت پرتوهای خورشیدی (SRM)[…]

محافظت تنوع زیستی در جنگلهای خزری-هیرکانی و روز زمین

درباره پروژه: منطقه اکولوژیکی جنگل مختلط خزری-هیرکانی توسط صندوق جهانی برای طبیعت (WWF) به عنوان یکی از مناطق اوکولوژیکی Global 200 لیست شده است. این نشاندهنده ی اهمیت تنوع زیستی و ارزش های نمایی که دربردارنده ی منافع چندگانه محیطی، اجتماعی و اقتصادی برای مردم ایران است. این منطقه همچنین دارای اهمیت عمیق فرهنگی است اطلاعت بیشتر دربارهمحافظت تنوع زیستی در جنگلهای خزری-هیرکانی و روز زمین[…]

کاهش 10% انتشار گاز گلخانه ای اروپا در سال 2015

  گزارش آژانس اروپایی محیط زیست EEA، اعلام کرده است که گسترش استفاده از انرژی بادی و خورشیدی، اروپا را در کاهش 10% از مصرف سوخت فسیلی و انتشار گاز گلخانه ای در سال 2015 یاری رسانده است. انرژی استفاده شده از انرژی های تجدیدپذیر تا 16% کل مصرفی اروپا افزایش یافته، که بالاتر از 15% اطلاعت بیشتر دربارهکاهش 10% انتشار گاز گلخانه ای اروپا در سال 2015[…]