رابطه بین دانش و عملکرد در حفاظت محیط زیست

مقاله ی زیر رابطه بین دانش، نگرش و رفتار در رابطه با مسایل محیط زیستی در بین مردم بررسی میکند و در انتها با توجه به تحقیقات دیگران و بررسی خود، به این نتیجه میرسد که رابطه ای بین دانش و نگرش افراد وجود ندارد و همچنین رابطه بسیار ضعیفی بین دانش و رفتار و نگرش و رفتار در بین مردم در مورد مسائل حفاظت محیط زیستی وجود دارد. همچنین این نتیجه نیز بدست می آید که مردها، دانشجوها سن بالاتر و آنهایی که مهندسی و علوم انسانی و اجتماعی میخوانند دارای اطلاعات بیشتر درمورد محیط زیست هستند ولی رفتار و نگرش دانشجویان به طور کلی بالاتر است و بخصوص دانشجوهای زن بالاترین آگاهی و رفتار و نگرش را برای محیط زیست نسبت به بقیه دارا هستند.

مقاله https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.03.100

تهیه سایت pichpichi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *