صرفه جویی با انگیزه “محیط زیست و اجتماع” یا “کاهش هزینه و راحتی”؟

مقاله ی زیر انگیزه های مختلف صرفه جویی در آب بررسی میکند و نشان میدهد که خانوارهایی که با انگیزه ی حفظ محیط زیست و یا فشار اجتماعی(E&S) در مصرف آب صرفه جویی میکنند مقدار آب کمتری مصرف میکنند نسبت به خانوارهایی که بخاطر کاهش هزینه و راحتی(C&C)، صرفه جویی میکنند. این مقاله همچنین نشان میدهد که تاثیر شوک هزینه آب یا آب و هوا بر تمامی اقشار یکسان است. پیشنهادی که در آخر مطرح میشود، ایجاد کردن برنامه ها و آموزشهای صرفه جویی برای گسترده کردن انگیزه ی محیط زیستی-اجتماعی است.

مقاله https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.03.008

تهیه سایت pichpichi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *