مدارس سبز

این مقاله گروهی از دانش آموزان را در مدارس دوستدار محیطزیست و مدارس عادی بررسی میکند و به این نتیجه میرسد که دانش آموزانی که در مدرسه ی همگام با محیط زیست بوده اند، در جامعه رفتار و نگرش مثبت تری نسبت به محیط زیست و حفظ آن دارند. این مقاله پیشنهاداتی به مسئولان مدارس میدهد که با طراحی سبز مدارس، تقویت رابطه ی دانش آموزان با طبیعت، تشویق آنها به استفاده انرژی سبز مانند خورشیدی، استفاده از نور خورشید بجای نور مصنوعی و حفظ برق، تدریس درست کردن غذا بصورت محلی، مانند باغچه مدرسه و غیره، دانش آموزان را به شهروندانی مسئول در برابر محیط زیست تبدیل کنند.

مقاله https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2017.04.003

تهیه سایت pichpichi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *