دلایل جنگل زدایی

جنگل زدایی و تخریب جنگلها بسیار سریع میتواند اتفاق بیافتد، مانند زمانی که جنگلها کاملا قطع میشوند تا فضا برای کشت و زرع روغن پالم و یا سکونتگاه جدید باز شود. تخریب جنگلها همچنین میتواند نتیجه ی روند آهسته ی بالا رفتن دمای زمین بر اثر تغییرات آب و هوایی بر اثر فعالیت انسانها باشد.

بیشترین فشاری که بر تخریب جنگلها می آید، کشاورزی، مدیریت ناپایدار جنگلها، استخراج معادن، پروژه های زیرسازی و بیشتر شدن حوادث آتش سوزی است.

برخی فعالیت های زیرسازی مانند ساخت جاده، اثر بزرگ غیرمستقیمی دارد که راه را برای کشاورزی و سکونت در جنگلها هموار میکند. مدیریت جنگل ضعیف و جمع آوری کردن چوب به عنوان سوخت باعث تخریب جنگلها میشود.

دلایل  جنگل زدایی و تخریب جنگلها

 تبدیل جنگلها: برای دیگر مصارف زمین، از جمله پالپ(Pulp)، پالم(Palm)، کشت سویا، چراگاه و علفزار، محل سکونت، جاده و زیرساختها

 آتش در جنگلها: هرساله، آتش میلیونها هکتار جنگل را در سرتاسر جهان میسوزاند. آتش جزوی از طبیعت است ولی جنگلهای رو به کاهش آسیب پذیر هستند. و این باعث آسیبهای جبران ناپذیر تنوع زیستی، آب و هوایی و اقتصادی میشود.

 قطع و اره کردن غیرقانونی و ناپایدار: اره کردن غیرقانونی درختان در انواع جنگلها در همه قاره ها از برزیل تا اندونزی اتفاق می افتد که باعث خراب شدن طبیعت و حیات وحش، از بین بردن معیشت جامعه و تحریف تجارت میشود. درختان غیرقانونی قطع شده، به بازارهای مصرفی مانند آمریکا و اروپا راه پیدا میکند و باعث تقویت این چرخه اشتباه میشود.

 درو و برداشت چوب برای سوخت: استفاده زیاد از حد چوب برای مصارف خانگی یا تجارت زغال چوبی آسیبهای مهمی به جنگلها وارد میکند.

 استخراج معدن: تاثیر استخراج معدن روی جنگلهای استوایی به علت تقاضای زیاد و قیمت بالای مواد معدنی درحال افزایش است. پروژه های معدنی اغلب همراه با ساخت زیرساختهای مهم، مانند جاده ها، خطوط راه آهن و ایستگاه های نیرو، فشارهای بیشتری بر جنگلها و اکوسیستم آب وارد میکند.

 تغییرات آب و هوایی: از دست رفتن جنگلها هم یک علت و یک اثر روی تغییرات اقلیمی است. تغییرات اقلییم میتواند به جنگلها آسیب برساند، برای مثال با خشک کردن جنگلهای انبوه استوایی و بالا بردن آسیب آتش در جنگلهای شمالی. درون جنگلها، تغییرات اقلیم همچنان در حال آسیب به تنوع زیستی است و این تهدیدی است که در حال افزایش میباشد.

تهیه و ترجمه: سایت pichpichi

منبع: سایت WWF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *