شهر سبز، ساختمانهای سبز

در مصاحبه ای که با یکی از مسئولان بخش محیط زیست شهر مالمو سوئد شده است، وی برای داشتنی شهر سبز متذکر میشود که صرفا ساختن فضاهای سبز، جذب کسب و کارهای سبز و ایده های خلاقانه و ساخت حمل و نقل عمومی قوی راه حل نیست و همچنین برای داشتن شهر سبز نباید فقط اطلاعت بیشتر دربارهشهر سبز، ساختمانهای سبز[…]

کاهش 10% انتشار گاز گلخانه ای اروپا در سال 2015

  گزارش آژانس اروپایی محیط زیست EEA، اعلام کرده است که گسترش استفاده از انرژی بادی و خورشیدی، اروپا را در کاهش 10% از مصرف سوخت فسیلی و انتشار گاز گلخانه ای در سال 2015 یاری رسانده است. انرژی استفاده شده از انرژی های تجدیدپذیر تا 16% کل مصرفی اروپا افزایش یافته، که بالاتر از 15% اطلاعت بیشتر دربارهکاهش 10% انتشار گاز گلخانه ای اروپا در سال 2015[…]