برنامه دولت دوازدهم در زمینه محیط زیست

۷-۳. برنامه محیط‌زیستی دولت دوازدهم موفقیت‌های دولت یازدهم در زمینه محیط‌زیستی و ارتقای عملکرد محیط‌زیستی ایران بر اساس شاخص‌های بین‌المللی و دست‌آوردهای مشهودی نظیر موفقیت در پیشبرد احیای دریاچه ارومیه، احیای تالاب هورالعظیم و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها به علاوه خیزش آگاهی عمومی در زمینه محیط‌زیست نشان می‌دهد رویکردهای دولت یازدهم در زمینه محیط‌زیست باید اطلاعت بیشتر دربارهبرنامه دولت دوازدهم در زمینه محیط زیست[…]

درخت یا پرچین گیاهی در سطح شهر؟

این مقاله فواید انواع پوشش گیاهی را در خیابانها توضیح میدهد. در فضای دره ای خیابانها (خیابان میان ساختمانهای بلند)، پوشش گیاهی سطح بلند(درختان) منجر به افت کیفیت هوا میشود، در صورتی که پوشش سبز سطح پایین (پرچین گیاهی) شرایط کیفی هوا را ارتقا میدهد. برای شرایط جاده ای باز، پوشش گیاهی بلند، پهن، با جذب رطوبت اطلاعت بیشتر دربارهدرخت یا پرچین گیاهی در سطح شهر؟[…]

گرمایش زمین به روایت تصویر

مشکل کجاست؟ جهان در حال گرم شدن است دمای متوسط سطح زمین تا حدود 0.85 سانتیگراد در 100 سال اخیر افزایش یافته. 13 سال از 14 گرمترین سالها در عصر 21 ثبت شده است که 2015 گرمترین سال آن بوده است. دلیل این وضعیت چیست؟ گازهای گلخانه ای، عموما کربن دی اکسید دانشمندان معتقد هستند اطلاعت بیشتر دربارهگرمایش زمین به روایت تصویر[…]

دلایل جنگل زدایی

جنگل زدایی و تخریب جنگلها بسیار سریع میتواند اتفاق بیافتد، مانند زمانی که جنگلها کاملا قطع میشوند تا فضا برای کشت و زرع روغن پالم و یا سکونتگاه جدید باز شود. تخریب جنگلها همچنین میتواند نتیجه ی روند آهسته ی بالا رفتن دمای زمین بر اثر تغییرات آب و هوایی بر اثر فعالیت انسانها باشد. بیشترین فشاری اطلاعت بیشتر دربارهدلایل جنگل زدایی[…]

استانداردی برای مدیریت محیط زیست- ایزو 14000

خانواده ی استانداردهای ایزو 14000 ابزارهای عملی برای همه ی شرکتها و سازمانها هستند که بتوانند وظایف محیط زیستی خود را مدیریت کنند.  ایزو 14001:2015 و استانداردهای پشتیبان آن مانند ایزو 14006:2011 بر روی دستیابی به سیستمهای محیط زیستی تمرکز کرده اند. بقیه استانداردهای این خانواده روی روشهایی مانند آدیت، ارتباطات، لیبل و آنالیز دوره اطلاعت بیشتر دربارهاستانداردی برای مدیریت محیط زیست- ایزو 14000[…]

نابرابری درآمد و محیط زیست

در مقاله زیر چگونگی تاثیر توزیع درآمد بین اعضای جامعه و بخصوص نابرابری درآمد، بر روی تمایل به پرداخت (WTP) برای کالاهای محیط زیستی را بررسی میکند. این مقاله نشان میدهد که تمایل به پرداخت برای کالاهای محیط زیستی با نابرابری درآمد کاهش میابد اگر و فقط اگر آن محصولات و تولیدات محیط زیستی جزو اطلاعت بیشتر دربارهنابرابری درآمد و محیط زیست[…]

اهداف توسعه ی پایدار

اهداف توسعه ی پایدار که کل جهان سعی در انجام آن تا سال 2030 هستند را در شکل میبینید. و برای اینکه به این اهداف برسیم، همه، از جمله، دولت، بخش خصوصی، جامعه و تک تک مردم باید باهم همکاری کنند. این اهداف به نظر اهداف بسیار مهمی میان که سازمانها و دولتهای بزرگ باید برایشان اطلاعت بیشتر دربارهاهداف توسعه ی پایدار[…]

مدیریت پرتوهای خورشیدی (SRM)

مدیریت پرتوهای خورشیدی (SRM) ایده ای است که به عنوان آخرین راه حل در مقابل تغییرات مخرب آب و هوایی مطرح شده است. مدلی برای تصمیم گیری تحقیقات SRM، کاهش گازهای گلخانه ای و گسترش SRM ارائه شده است که عدم قطعیتهای 1. مقدار آسیبهای آب و هوایی آینده 2. اثربخشی و عوارض جانبی بالقوه SRM اطلاعت بیشتر دربارهمدیریت پرتوهای خورشیدی (SRM)[…]

کاهش 10% انتشار گاز گلخانه ای اروپا در سال 2015

  گزارش آژانس اروپایی محیط زیست EEA، اعلام کرده است که گسترش استفاده از انرژی بادی و خورشیدی، اروپا را در کاهش 10% از مصرف سوخت فسیلی و انتشار گاز گلخانه ای در سال 2015 یاری رسانده است. انرژی استفاده شده از انرژی های تجدیدپذیر تا 16% کل مصرفی اروپا افزایش یافته، که بالاتر از 15% اطلاعت بیشتر دربارهکاهش 10% انتشار گاز گلخانه ای اروپا در سال 2015[…]